Easy Hospital

Solutia software completa pentru spitale

Programari
Workflow
Ambulator
Sectii
Stocuri (Farmacie)
Rapoarte
Paraclinic – Laborator analize medicale
Paraclinic - Radiologie
UPU

ModulSTOCURI (FARMACIE)

Acest modul va permite gestionarea stocurilor, raportarea consumului de medicamente catre CNAS si DSP conform normelor in vigoare.

* configurarea de perioade de gestiune cu posibilitatea de inchidere
* configurarea de gestiuni multiple
* introducerea articolelor clasificate pe clase, grupe, categorii
* introducerea furnizorilor
* codificarea articolelor conform normelor CNAS (se vor utiliza nomenclatoarele publicate in SIUI)
* Introducerea intrarilor de tip factura, proces verbal sau aviz
* Se inregistreaza inclusiv campurile data document, data nir, data scadenta, numar nir. Pentru fiecare produs se inregistreaza inclusiv data expirare, lot, pret fara tva, valoare tva. Se vor putea inregistra articolele cumparate “la cutie/pachet” detaliat a.i. sa se poata scadea pe pacient
* Se tipareste documentul NIR
* Se poate inchide documentul. Deschiderea (pt modificare) sa fie permisa doar daca nu s-au consumat articole de pe documentul respectiv
* Din documentul de intrare sa se poata genera document de tip “RETUR”
* Sa se poata cauta, edita, tiparii, inchide/deschide documentele de tip retur
* Sa se poata introduce iesirile (bon consum, condica, expirate, proces verbal)
* Condicile sa poata fi preluate de pe sectie in format electronic (farmacia sa nu mai introduca inca odata acelasi document)
* Sa se permita cautarea, inchiderea, deschiderea, editarea documentelor de tip iesire
* Din documentul de iesire sa se poata genera document de tip “RETUR”
* Sa se poata gestiona substantele “Elaborate”, compozitia acestora, scaderea si intrarea in stoc
* Inventarul stocurilor
* Rapoarte catre CNAS in format SIUI conform normelor in vigoare, rapoarte tip FARM – PNS
* Rapoarte: stoc actual, fisa de magazie per articol, lista iesirilor, balanta cantitativ valorica, consum pe articol, consum pe pacient, consum valoric pe tip document, consum pe grupe de articole, tiparire raport “lista de inventariere”

     
Copyright © 2008 — 2016 Easy Software Solutions. Toate drepturile rezervate. Contact: T. (+40) 0766.681.161 | E. office@easymedical.ro